Testament Versoek

VERSOEK VIR DIE OPSTEL VAN ’N TESTAMENT

Voltooi die onderstaande vorm om jou Testament te genereer.

  TIPE TESTAMENT:
  U BESONDERHEDE:

  BESONDERHEDE VAN TESTATEUR (MANLIK):

  BESONDERHEDE VAN TESTATRISE (VROULIK):

  HUWELIKSTAAT:

  FISIESE ADRES:
  Het u kinders?

  BESONDERHEDE VAN KINDERS:

  (LW: Volle name en vanne van alle kinders, ook vooroorlede kinders wat nakomelinge nagelaat het en kinders wat
  wettig aangeneem is – Volle name, geboortedatum, geslag).

  – Dui asb. aan indien kinders voortspruit uit vorige huwelik.

  BEMAKING VAN BOEDEL:

  By my afsterwe bemaak ek my boedel as volg:

  ERFGENAME:

  Testament van Testateur as eerssterwende

  Is die testatrise die enigste erfgenaam?
  JaNee

  Is die kinders die enigste erfgenaam?
  JaNee

  Volle name, van, geboortedatum, en verwantskap/verhouding van bykomende erfgename.

  Testament van Testatrise as eerssterwende

  Is die testateur die enigste erfgenaam?
  JaNee

  Is die kinders die enigste erfgenaam?
  JaNee

  Volle name, van, geboortedatum, en verwantskap/verhouding van bykomende erfgename.

  Testament van langslewende gade en/of by gelyktydige afsterwe

  Is die kinders die enigste erfgenaam?
  JaNee

  Indien nie, volle name, van, geboortedatum, en verwantskap/verhouding van bykomende erfgename.

   

  Testament by gesinsuitwissing (Opsioneel)

  Volle name, van, geboortedatum en verwantskap/verhouding van erfgenaam (bv. Irma Louw, suster van Testateur).

  ERFENIS VAN MINDERJARIGES IN TRUST:

  Is u kinders nog minderjarige?
  JaNee

  TRUSTEE(S):


  VOOG EN VERWANTSKAP:


  RESTANT VAN BOEDEL:

  Volle name, van, geboortedatum, en verwantskap/verhouding van erfgename.

  SPESIALE BEMAKINGS:

  Behoort u aan een van die volgende organisasies:
  AfriforumPretoria FMSolidariteitHelpende HandAnder

  R10 000.00R20 000.00R50 000.00Ander

  EKSEKUTEUR:

  Hiermee gee ek opdrag dat Hurter Spies Ingelyf as my Eksekuteur moet optree
  JaNee

  Wie moet optree as Eksekuteur:

  (Addissionele kostes betrokke.)

  Heg asb. enige verdere bykomende inligting aan (indien nodig).