Oor Die Firma

Agtergrond : Hurter Spies Ingelyf

Hurter Spies Ingelyf is op 1 April 2008 gestig toe Willie Spies (wat op daardie stadium ‘n parlementslid was) en Johan Hurter (wat tot op daardie stadium die senior vennoot in die bekende firma Van Zyl Le Roux en Hurter was) besluit het om ‘n nuwe regsfirma in Pretoria te stig.

Die firma het vinnig naam gemaak met ‘n suksesvolle aansoek na die Noord Gauteng Hooggeregshof sowel as die Konstitusionele Hof in Februarie 2009 om te verseker dat Suid-Afrikaners wat uitgewyk het na die buiteland met behoud van hulle burgerskap, steeds kan stem in nasionale verkiesings.

In April 2009 is Spies herkies tot parlementslid maar hy het kort na sy herkiesing besluit om sy parlementêre setel prys te gee en voltyds as prokureur te praktiseer met ‘n besondere klem op burgerregte litigasie, met AfriForum as vernaamste kliënte.

Sedert Augustus 2009 tree die firma gereeld en op ‘n deurlopende basis namens AfriForum op in ‘n verskeidenheid burgerregte hofaksies asook ‘n verskeidenheid van ander nie-regerings organisasies.

Toegewyd aan ons kliënte se sukses

Ons Missie

Hurter Spies is gestig met drie doelwitte in gedagte:

  1. Om ‘n besonderse groep regspraktisyns bymekaar te bring om met talent, kreatiwiteit en ervaring ons kliënte by te staan met enige regs uitdagings, vandag en in die toekoms;
  2. Om ‘n regsfirma te bou wat gewortel is in die waardes van geregtigheid, gelykheid voor die reg en oppergesag van die reg;
  3. Om aan elkeen van ons kliënte die sekerheid te gee dat ons hul regswerk sal benader met die hoogste gehalte diens soos wat ons kliënt van ons gewoond geraak het.

Beginsels

Kliënte kom nie na ons met maklike vrae, eenvoudige sake of gewone-transaksies nie. Kliënte kom na ons as gevolg van ons welverdiende reputasie vir uitstekende diens wat vinnig gelewer word.

Ons is trots daarop om innoverende oplossings te vind vir komplekse probleme wat vereis dat ons gebruik maak van ons volledige kundigheid en ervaring.