Strafreg

Hurter Spies se strafregpraktyk is toegewyd tot die verdediging van individue wat strafregtelike vervolg word. Ons ervare prokureurs is daar om u regte te beskerm, ongeag van die aard van die beskuldiging, en bied doeltreffende regshulp in strafsake. 

Wat behels Strafreg

Strafreg fokus op die regte van individue wat beskuldig word van strafbare oortredings. Ons dienste in hierdie praktyksveld sluit in: 

  • Strafregtelike Verdediging: Verteenwoordiging van individue in hofverrigtinge en verdediging teen strafregtelike beskuldigings. 
  • Borgaansoeke: Hulp met die voorbereiding van borgaansoeke om kliente se vrylating te verseker hangende die hofsaak. 
  • Appèlle: Die indiening van appèlle in gevalle waar ‘n klient onregverdiglik skuldig bevind is. 
  • Jongmense: Spesialis regshulp vir jongmense betrokke in strafregtelike aangeleenthede. 

Indien u of ‘n geliefde met strafregtelike klagtes gekonfronteer word, kontak die prokureurs by Hurter Spies vir professionele regshulp.