Kontraktereg

Hurter Spies se kontrakteregpraktyk is daarop gemik om individue, besighede, en organisasies te help met alle aspekte van kontraktereg. Ons ervare prokureurs is toegewyd tot die versekering dat u regte en belange in kontrakverhoudings behoorlik beskerm word. 

Wat behels Kontraktereg

Kontraktereg fokus op die regte en verpligtinge van partye in kontrakverhoudings. Ons dienste in hierdie praktyksveld sluit in: 

  • Kontrakopstel en -hersiening: Profesionele opstel en hersiening van kontrakte om die belange van alle betrokke partye te beskerm. 
  • Geskille oor Kontrakte: Regsverteenwoordiging in gevalle van geskille, wanprestasie, of nie-nakoming van kontrakvoorwaardes. 
  • Onderhandeling van Kontrakte: Bemiddeling en onderhandeling van kontrakvoorwaardes om ‘n billike en wederkerige ooreenkoms te bereik. 
  • Algemene Regshulp vir Kontrakte: Advies en ondersteuning met betrekking tot algemene regskwessies in kontrakverhoudings. 

Indien u professionele regshulp benodig met betrekking tot kontraktele aangeleenthede, kontak die prokureurs by Hurter Spies vir kundige advies en regsverteenwoordiging.