Kommersiële Reg & Sektretariële Dienste

Hurter Spies se praktyk vir mommersiële reg en sektretariële dienste is daarop gemik om besighede, maatskappye, en organisasies te ondersteun met ‘n volledige spektrum van regsdienste en sekretariële ondersteuning. 

Wat behels Kommersiële Reg

Kommersiële reg fokus op die regte en verpligtinge van besighede en maatskappye. Ons dienste in hierdie praktyksveld sluit in: 

  • Kontrakte en Ooreenkomste: Opstel, hersiening, en onderhandeling van kontrakte en kommersiële ooreenkomste. 
  • Handelsregtelike Advies: Advies oor handelsregtelike kwessies, insluitend mededinging en verbruikersbeskerming. 
  • Ondernemingsreg: Hantering van sake rakende die stigting, herstrukturering, en beeïndiging van maatskappye. 
  • Handelsmerke en Intellektuele Eiendom: Beskerming van handelsmerke en intellektuele eiendom regte vir besighede. 

Sektretariële Dienste

Ons bied ook sektretariële dienste om besighede te help met administratiewe pligte, insluitend: Maatskappysekretariaat: Nakoming van regulasies, aansoek om maatskappyregistrasie, en algemene maatskappyadministrasie. Vergaderings en Notules: Reël en notuleer direksievergaderings, asook algemene vergaderings. Statutêre Nakoming: Verseker dat die maatskappy voldoen aan alle statutêre vereistes. 

Indien u professionele regshulp en sektretariële dienste benodig vir u besigheid, kontak die prokureurs by Hurter Spies vir kundige advies en ondersteuning.