Familiereg

Hurter Spies se familieregpraktyk is daarop gemik om individue en gesinne met familieregkwessies by te staan. Ons ervare prokureurs is toegewyd tot die versekering van ‘n begripvolle en doeltreffende hantering van sake binne die familiereg. 

Wat behels Familiereg

Familiereg fokus op regskwessies wat verband hou met gesinsverhoudinge en persoonlike aangeleenthede. Ons dienste in hierdie praktyksveld sluit in: 

  • Egskeidingsake: Hantering van egskeidingsprosedures. 
  • Kindervoogdysaangeleenthede: Verteenwoordiging in sake van kindervoogdys, besoekregte, en kinderonderhoud. 
  • Huweliksvoorwaardes-kontrakte: Opstel en hersiening van huweliksvoorwaardes kontrakte. 
  • Aanneming en voogdyskap: Regshulp in gevalle van aanneming, asook die aanstelling van voogde vir minderjariges. 

Indien u betrokke is in ‘n familieregkwessie en hulp benodig, kontak die prokureurs by Hurter Spies vir kundige advies en regsverteenwoordiging.