Deliktuele-Eise

Hurter Spies se deliktuele-eise praktyk is daarop gemik om individue en organisasies te verteenwoordig in gevalle van skadevergoeding. Ons ervare prokureurs is toegewyd tot die beskerming van ons kliënte se regte en belange in delikkwessies. 

Wat behels Deliktuele-Eise

Deliktuele-eise fokus op skadevergoeding vir benadeeldes wat ly as gevolg van onregmatige daad deur ‘n ander party. Ons dienste in hierdie praktyksveld sluit in: 

  • Regshulp vir Persoonlike Beserings: Verteenwoordiging van persone wat persoonlike beserings opgedoen het as gevolg van nalatigheid of roekelose optrede. 
  • Eiendomskade: Regsverteenwoordiging vir eiendomseienaars wat skade aan hul eiendom ervaar het weens ander se nalatigheid. 
  • Professionele nalatigheid: Verteenwoordiging in gevalle van skadevergoeding as gevolg van professionele nalatigheid of nalatigheid. 

Indien u betrokke is by ‘n delikkwessie of as u skadevergoeding oorweeg, kontak die prokureurs by Hurter Spies vir kundige advies en professionele regsverteenwoordiging.