Boedelspraktyk

In die boedelspraktyk by Hurter Spies is ons toegewyd om kundige bystand in alle aspekte van boedelreg te bied. Ons verstaan die sensitiewe aard van erfregkwessies en bied omvattende dienste om individue se bates te beskerm en op ordelike wyse oor te dra na die volgende geslag.

Wat behels Boedelspraktyk

Boedelspraktyk fokus op die bestuur van ‘n persoon se bates en finansies tydens hul leeftyd, sowel as die ordelike oordrag van bates na erfgename na hul sterfte. Ons dienste sluit in: 

  • Testamente en boedelbeplanning: Die opstel van geldige testamente om individue se wense en finansiële belange te beskerm. 
  • Eksekuteurskap en Boedeladministrasie: Hantering van die eksekuteurskap van ‘n oorledene se boedel, insluitend die administrasie van bates en skulde. 
  • Lewende Testamente en Trusts: Advies en implementering van lewende testamentstrukture en trusts vir langtermyn batesbeskerming. 
  • Oplossing van Boedelkwessies: Bemiddeling en regshulp vir enige geskil of litigasie met betrekking tot ‘n boedel. 
Indien u hulp benodig met enige aspek van boedelspraktyk, kontak gerus die ervare prokureurs by Hurter Spies. Ons span is toegewyd tot die beskerming van u belange en om te verseker dat u boedelkwessies doeltreffend en professioneel hanteer word.