Arbeidsreg

Hurter Spies se arbeidsregpraktyk is daarop gemik om werknemers en werkgewers te help met alle aspekte van arbeidsverhoudinge. Ons ervare prokureurs is toegewyd tot die versekering dat regte en pligte binne die arbeidsverhouding doeltreffend nagekom word. 

Wat behels Arbeidsreg

Arbeidsreg fokus op die regulering van arbeidsverhoudinge en beskerming van die regte van werknemers en werkgewers. Ons dienste in hierdie praktyksveld sluit in: 

  • Arbeidsooreenkomste: Opstel en hersiening van arbeidsooreenkomste wat die regte en pligte van beide werknemers en werkgewers duidelik uiteensit. 
  • Geskille en Ontslagprosedures: Regshulp in gevalle van geskille, dissiplinêre sake, en korrekte ontslagprosedures. 
  • Arbeidsregtelike Verteenwoordiging: Prokureurs wat werknemers of werkgewers in hofverrigtinge verteenwoordig met betrekking tot arbeidsaangeleenthede. 
  • Mediasie en Beslegting van Arbeidsgeskille: Bemiddeling en beslegting van arbeidsgeskille om langdurende hofsake te voorkom. 

Indien u hulp benodig met enige aspek van arbeidsreg, kontak die prokureurs by Hurter Spies vir kundige advies en regsverteenwoordiging.