Aktes en Transporte

Hurter Spies se praktyk vir Aktes en Transporte is toegewyd tot die verskaffing van kundige dienste met betrekking tot die oordrag van onroerende eiendom. Ons ervare span van prokureurs is daar om u deur die komplekse proses van aktes en transporte te lei en u regte te beskerm. 

Wat behels Aktes en Transporte

Aktes en transporte is ‘n belangrike praktyksveld wat betrokke is by die oordrag van eiendomsreg van een party na ‘n ander. Ons dienste in hierdie praktyksveld sluit in: 

  • Koop- en Verkoopkontrakte: Opstel en deurgaan van kontrakte vir die koop en verkoop van onroerende eiendom. 
  • Oordrag van Eiendomsreg: Inisieer en fasiliteer die proses van die oordrag van eiendomsreg van die verkoper na die koper. 
  • Registrasie van Aktes: Hanteer die registrasie van aktes by die betrokke regeringsinstansies vir wettigheid. 
  • Verbandregistrasies: Registreer van verbande op eiendomme vir finansiële instellings. 

As u van plan is om ‘n eiendom te koop, verkoop, of enige aktes en transporte aangeleenthede het, kontak gerus die prokureurs by Hurter Spies vir kundige advies en professionele diens.