Administratiefreg

Hurter Spies se administratiefregpraktyk is daarop gemik om individue en besighede te ondersteun in sake wat verband hou met administratiewe reg en die interaksie met regeringsinstellings. Ons ervare prokureurs is toegewyd tot die beskerming van u regte in hierdie aangeleenthede. 

Wat behels Administratiefreg

Administratiefreg fokus op die regte en pligte van individue en organisasies binne die administratiewe konteks van die regering en ander openbare instellings. Ons dienste in hierdie praktyksveld sluit in: 

  • Hersieningsaansoek: Regsbystand met hofaansoeke om onregmatige besluite deur regeringsentiteite te hersien.
  • Lisensies: Hulp met die aansoek vir lisensies, en ander administratiewe toestemmings. 
  • Regshulp vir Administratiewe Geskille: Verteenwoordiging in geskille met owerhede en ander administratiewe instellings. 

Indien u regshulp benodig in verband met administratiewe aangeleenthede, kontak die prokureurs by Hurter Spies vir kundige advies en regsverteenwoordiging.