Ons Dienste

Hurter Spies bied ‘n wye verskeidenheid van regsdienste. Volg die skakels vir meer inligting.

Grondwetlikereg

Grondwetlikereg fokus op die beskerming van individue se regte soos vervat in die grondwet.

Boedelspraktyk

Boedelspraktyk fokus op die bestuur van 'n persoon se bates en finansies tydens hul leeftyd, sowel as die ordelike oordrag van bates na erfgename na hul sterfte.

Skuldinvorderings

Skuldinvorderings is 'n kritieke aspek van die reg wat fokus op die invordering van uitstaande skulde.

Gelykheidshof

Die Gelykheidshof hou verband met sake van gelykheidsreg en grondwetlike regte.

Aktes En Transporte

Aktes en transporte is 'n belangrike praktyksveld wat betrokke is by die oordrag van eiendomsreg van een party na 'n ander.

Deliktuele-Eise

Deliktuele-eise fokus op skadevergoeding vir benadeeldes wat ly as gevolg van onregmatige daad deur 'n ander party.

Strafreg

Strafreg fokus op die regte van individue wat beskuldig word van strafbare oortredings.

Kontraktereg

Kontraktereg fokus op die regte en verpligtinge van partye in kontrakverhoudings.

Arbeidsreg

Arbeidsreg fokus op die regulering van arbeidsverhoudinge en beskerming van die regte van werknemers en werkgewers.

Administratiefreg

Administratiefreg fokus op die regte en pligte van individue en organisasies binne die administratiewe konteks van die regering en ander openbare instellings.

Kommersiële reg

Kommersiële reg fokus op die regte en verpligtinge van besighede en maatskappye.

Familiereg

Familiereg fokus op regskwessies wat verband hou met gesinsverhoudinge en persoonlike aangeleenthede.

Vuurwapens

Hurter Spies Ingelyf hanteer vuurwapen sake.

'n Utstekende groep regspraktisyns

Hoekom Hurter Spies Ingelyf

Dienste

Ervare Spesialiste

Ons het 'n besonderse groep regspraktisyns bymekaar gebring om met talent, kreatiwiteit en ervaring ons kliënte by te staan met enige regs uitdagings, vandag en in die toekoms. Hurter Spies bied gelyktydig 'n breë spektrum en 'n wye verskeidenheid regsdienste, asook besondere nis -kundigheid op spesifieke regsgebiede.

Dienste

Ons is gewortel is in die waardes van geregtigheid, gelykheid

Hurter Spies Ingelyf is 'n regsfirma wat gewortel is in die waardes van geregtigheid, gelykheid voor die reg en oppergesag van die reg. Die firma se vorige werk en ervaring spreek vanself.

Dienste

Uitstekend kliënte diens

Ons gee aan elkeen van ons kliënte die sekerheid dat ons hul regswerk sal benader met die hoogste gehalte diens soos wat ons kliënt van ons gewoond geraak het.

Kontak Ons
OF

Testimonials

What Our Client's Say

Testimonial content can be displayed here...
Testimonial content can be displayed here...