Toegewyd aan ons kliënte se sukses

Ons benader regswerk met die hoogste diensgehalte

Pretoria & Centurion, Gauteng​

012 941 9239 / 012 664 0708

'n Uitstekende groep regspraktisyns

Ons staan ons kliënte by met enige regs uitdagings

Ons kliënte kom nie na ons met maklike vrae, eenvoudige sake of gewone-transaksies nie. Kliënte kom na ons as gevolg van ons welverdiende reputasie vir uitstekende diens wat vinnig gelewer word. Ons firma se reputasie as innoverende en dapper regsverteenwoordigers word weerspieël in die baanbrekerswerk wat ons verrig, die gehalte van ons professionele personeel en die verhoudings wat ons met u, ons kliënte, opgebou het.

Ons is trots daarop om innoverende oplossings te vind vir komplekse probleme wat vereis dat ons gebruik maak van ons volledige kundigheid en ervaring. Hurter Spies se prokureurs is passievol oor geregtigheid, deursigtigheid en uitnemendheid. 

13 Jare van Diens

Hurter Spies Ingelyf is op 1 April 2008 gestig toe Willie Spies (wat op daardie stadium ‘n parlementslid was) en Johan Hurter (wat tot op daardie stadium die senior vennoot in die bekende firma Van Zyl Le Roux en Hurter was) besluit het om ‘n nuwe regsfirma in Pretoria te stig.

Ons definisie van Sukses

Ons gee aan elkeen van ons kliënte die sekerheid dat ons hul regswerk sal benader met die hoogste gehalte diens soos wat ons kliënte van ons gewoond geraak het.

Hurter Spies bied ‘n wye verskeidenheid van regsdienste. Volg enige een van die skakels hieronder vir meer inligting:

Grondwetlikereg
Boedelspraktyk
Skuldinvorderings
Gelykheidshof
Aktes En Transporte
Deliktuele-Eise
Strafreg
Kontraktereg
Arbeidsreg
Administratiefreg
Kommersiële reg
Familiereg

'n Uitstekende groep regspraktisyns

Hoekom Hurter Spies Ingelyf?

Ervare Spesialiste

Ons het 'n besonderse groep regspraktisyns bymekaar gebring om met talent, kreatiwiteit en ervaring ons kliënte by te staan met enige regs uitdagings, vandag en in die toekoms. Hurter Spies bied gelyktydig 'n breë spektrum en 'n wye verskeidenheid regsdienste, asook besondere nis -kundigheid op spesifieke regsgebiede.

Ons is gewortel is in die waardes van geregtigheid, gelykheid

Hurter Spies Ingelyf is 'n regsfirma wat gewortel is in die waardes van geregtigheid, gelykheid voor die reg en oppergesag van die reg. Die firma se vorige werk en ervaring spreek vanself.

Uitstekend kliënte diens

Ons gee aan elkeen van ons kliënte die sekerheid dat ons hul regswerk sal benader met die hoogste gehalte diens soos wat ons kliënt van ons gewoond geraak het.

Kontak Ons
OF

Testimonials

What Our Client's Say

Testimonial content can be displayed here...
Testimonial content can be displayed here...