Regsfirma toegewyd aan ons kliënte se sukses

Ons benader regswerk met die hoogste diensgehalte

Pretoria, Centurion, Kaapstad

012 941 9239 / 012 664 0708

'n Uitstekende groep regspraktisyns

Ons staan ons kliënte by met enige regs uitdagings

Hurter Spies kliënte kom nie na ons toe met maklike vrae, eenvoudige sake of gewone-transaksies nie. Kliënte kom na ons as gevolg van ons welverdiende reputasie vir uitstekende regsdienste wat vinnig gelewer word. Ons regsfirma se reputasie as innoverende en dapper regsverteenwoordigers word weerspieël in die baanbrekerswerk wat ons verrig, die gehalte van ons professionele personeel en die verhoudings wat ons met u, ons kliënte, opgebou het.

Ons is trots daarop om innoverende regsoplossings te vind vir komplekse probleme wat vereis dat ons gebruik maak van ons volledige kundigheid en ervaring. Hurter Spies se prokureurs is passievol oor geregtigheid, deursigtigheid en uitnemendheid. 

14 Jare van Diens

Hurter Spies Ingelyf is op 1 April 2008 gestig toe Willie Spies (wat op daardie stadium ‘n parlementslid was) en Johan Hurter (wat tot op daardie stadium die senior vennoot in die bekende firma Van Zyl Le Roux en Hurter was) besluit het om ‘n nuwe regsfirma in Pretoria te stig.

Ons definisie van Sukses

Ons gee aan elkeen van ons kliënte die sekerheid dat ons hul regswerk sal benader met die hoogste gehalte diens soos wat ons kliënte van ons gewoond geraak het.

Hurter Spies Law Firm Team

Hurter Spies bied ‘n wye verskeidenheid van regsdienste:

Grondwetlikereg

Grondwetlikereg fokus op die beskerming van individue se regte soos vervat in die grondwet.

Boedelspraktyk

Boedelspraktyk fokus op die bestuur van 'n persoon se bates en finansies tydens hul leeftyd, sowel as die ordelike oordrag van bates na erfgename na hul sterfte.

Skuldinvorderings

Skuldinvorderings is 'n kritieke aspek van die reg wat fokus op die invordering van uitstaande skulde.

Gelykheidshof

Die Gelykheidshof hou verband met sake van gelykheidsreg en grondwetlike regte.

Aktes En Transporte

Aktes en transporte is 'n belangrike praktyksveld wat betrokke is by die oordrag van eiendomsreg van een party na 'n ander.

Deliktuele-Eise

Deliktuele-eise fokus op skadevergoeding vir benadeeldes wat ly as gevolg van onregmatige daad deur 'n ander party.

Strafreg

Strafreg fokus op die regte van individue wat beskuldig word van strafbare oortredings.

Kontraktereg

Kontraktereg fokus op die regte en verpligtinge van partye in kontrakverhoudings.

Arbeidsreg

Arbeidsreg fokus op die regulering van arbeidsverhoudinge en beskerming van die regte van werknemers en werkgewers.

Administratiefreg

Administratiefreg fokus op die regte en pligte van individue en organisasies binne die administratiewe konteks van die regering en ander openbare instellings.

Kommersiële reg

Kommersiële reg fokus op die regte en verpligtinge van besighede en maatskappye.

Familiereg

Familiereg fokus op regskwessies wat verband hou met gesinsverhoudinge en persoonlike aangeleenthede.

Vuurwapens

Hurter Spies Ingelyf hanteer vuurwapen sake.

'n Uitstekende groep regspraktisyns

Hoekom Hurter Spies Ingelyf Regsfirma?

Tuis

Ervare Spesialiste

Ons het 'n besonderse groep regspraktisyns bymekaar gebring om met talent, kreatiwiteit en ervaring ons kliënte by te staan met enige regs uitdagings, vandag en in die toekoms. Hurter Spies bied gelyktydig 'n breë spektrum en 'n wye verskeidenheid regsdienste, asook besondere nis -kundigheid op spesifieke regsgebiede.

Tuis

Ons is gewortel is in die waardes van geregtigheid, gelykheid

Hurter Spies Ingelyf is 'n regsfirma wat gewortel is in die waardes van geregtigheid, gelykheid voor die reg en oppergesag van die reg. Die firma se vorige werk en ervaring spreek vanself.

Tuis

Uitstekend kliënte diens

Ons gee aan elkeen van ons kliënte die sekerheid dat ons hul regswerk sal benader met die hoogste gehalte diens soos wat ons kliënt van ons gewoond geraak het.

Kontak Ons
OF

Testimonials

What Our Client's Say

Testimonial content can be displayed here...
Testimonial content can be displayed here...