Wanneer die POPI die waaier tref

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Sedert 2013 toe die Protection of Personal Information Bill (‘POPI’) as wet geteken is, is die hele land in rep en roer oor die beskerming van persoonlike inligting. Alhoewel die wet grootliks nog nie in werking getree het nie, het die wetgewing reeds gelei tot nuwe beleide en benaderings tot die stoor en verwerking van persoonlike inligting. Op 1 Julie 2020 verander die wyse waarop ons persoonlike inligting in Suid-Afrika hanteer wanneer groot gedeeltes van die wet uiteindelik in werking tree.

POPI erken in sy aanhef dat artikel 14 van die Grondwet bepaal dat elkeen die reg op privaatheid het. In artikel 2 van POPI word aangeteken dat die doel van POPI is om uitvoering te gee aan die grondwetlike reg op privaatheid, deur persoonlike inligting te beskerm wanneer dit deur ‘n verantwoordelike party verwerk word.

Die presidensie het op 22 Junie 2020 bepaal dat artikels 2 tot 38; artikels 55 tot 109; artikel 111; en artikel 114 (1), (2) en (3) van POPI  in werking tree op 1 Julie 2020. Die gedeeltes wat op 1 Julie 2020 ‘n aanvang neem, is belangrike dele van POPI en maak die nakoming van verskeie voorwaardes in die wet verpligtend.

Vanaf 1 Julie 2020 het ondernemings een jaar om te sorg dat hulle voldoen aan die vereistes van die wet. Indien maatskappye nie voldoen aan POPI se vereistes nie staar hulle boetes van tot en met R10 miljoen in die gesig.

Hoe voldoen mens aan POPI?

Die artikels wat op 1 Julie ‘n aanvang neem, is belangrike dele van die wet en bevat gedeeltes wat onder meer betrekking het op:

  • Die voorwaardes vir die wettige verwerking van persoonlike inligting;
  • Die regulering van die verwerking van spesiale persoonlike inligting;
  • Gedragskodes uitgereik deur die Inligtingsreguleerder;
  • Prosedures vir die hantering van klagtes;
  • Bepalings wat direkte bemarking reguleer deur middel van ongevraagde elektroniese kommunikasie, en algemene handhawing van die wet.

“Persoonlike inligting” word deur die wet gedefinieer as enige inligting wat verband hou met ‘n identifiseerbare,lewende, natuurlike persoon, en waar dit van toepassing is, ‘n identifiseerbare, bestaande regspersoon. In ‘n neutedop beteken dit enige inligting wat gebruik kan word om ‘n persoon of entiteit te identifiseer – dit sluit dus kontakbesonderhede, persoonlike besonderhede soos ouderdom en geslag asook persoonlike menings en oortuigings in. Die bestek van die wet is dus besonders breed en omvattend.

Teen 1 Julie 2021 moet liggame wat persoonlike inligting stoor sorg dat hulle voldoen aan POPI se vereistes. Liggame moet egter poog om voor die spêrdatum te voldoen om enige moontlike boetes te vermy.

Kontak vir Hurter Spies Ing. indien jou organisasie hulp nodig het met die opstel van privaatheidsbeleide en POPI nakoming.

E-pos vir Daniël Eloff met enige navrae – deloff@hurterspies.co.za

Nog artikels

Wat is Skuldberading?

Deur Jacque H Degenaar In die seldsame tye waarin ons leef vandag is almal onder groot finansiele druk. Almal soek na maniere

Hoe eis mens by die Padongelukkefonds?

Die Padongelukkefonds is ‘n statutêre liggaam wat deur die wet ingestel is om die stelsel van skadevergoeding te administreer vir skade wat