Tuis

  • ENG   |   AFR
  • Welkom by Hurter Spies Ingelyf

    Hurter Spies Ing. is ‘n regspraktyk wat spesialiseer in eiendomsreg, familiereg, kontraktereg, burgerregte, bestorwe en insolvente boedels.

    Die kantore is geleë te Union laan 58, Eerste Vloer, Afriforum Gebou, Kloofsig, Centurion.