Dienste

Ons Dienste

Hurter Spies bied ‘n wye verskeidenheid van regsdienste. Volg enige een van die skakels hieronder vir meer inligting:

Grondwetlikereg

Gelykheidshof

Strafreg

Administratiefreg

Boedelspraktyk

Aktes en transporte

Kontraktereg

Kommersiëlereg

Skuldinvorderings

Deliktuele-eise

Arbeidsreg

Familiereg