Artikels

Hurter Spies Ing.

Regsbrokkies

Alle artikels op die Hurter Spies Blog moet nie as regsadvies geag word nie.

Kontak ons gerus vir ‘n konsultasie om regsadvies te bekom.

Die Hurter Spies regsblog is daarop toegespits om algemene regsvrae op ‘n toeganklike wyse eenvoudig en duidelik te beantwoord.

Volg Hurter Spies op sosiale media

Wat is Skuldberading?

Deur Jacque H Degenaar In die seldsame tye waarin ons leef vandag is almal onder groot finansiele druk. Almal soek na maniere om deur die moeilike tyd te kom, en

Lees verder »

Wanneer die POPI die waaier tref

Sedert 2013 toe die Protection of Personal Information Bill (‘POPI’) as wet geteken is, is die hele land in rep en roer oor die beskerming van persoonlike inligting. Alhoewel die

Lees verder »

Die Logika van FICA

FICA staan vir “Financial Intelligence Centre Act” in Afrikaans genoem Die Wet op die Finansiële Intelligensiesentrum, 28 van 2001. Persone mag dikwels voel dat daar op hul reg tot privaatheid

Lees verder »

Vrywillige sekwestrasie van individue

Die inperkingstydperk wat ons tans in Suid-Afrika beleef dwing individue om aan te pas by omstandihede wat baie vinnig en drasties verander. Wat egter onveranderd gebly het gedurende hierdie tydperk

Lees verder »

Soek jy nog meer interessante artikels?

Soek weer